Kinderoefentherapie Oost-Gelre begeleidt kinderen bij de motorische ontwikkeling. Een kinderoefentherapeut biedt hulp bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten, houdingen en bewegingen van uw kind.

Denkt u als ouder(s) wel eens; Wat struikelt zij toch vaak!! Hij moet toch kunnen fietsen? Waarom krijgen zij het zwemmen niet voor elkaar? Heeft hij echt moeite met schrijven? Eet niet met je handen, je hebt toch bestek!! Aankleden kun je zelf, daar hoort ook het veterstrikken bij! Zij vindt het gymmen echt niet leuk, maar waarom? Dit zijn enkele voorbeelden die ik in de praktijk vaak tegenkom. 

Soms weten kinderen niet hoe, of krijgen zij het motorisch niet voor elkaar om tot succes te komen. Deze motorische problemen geven een negatieve invloed op het functioneren van uw kind.

Sinds 2019 is er een samenwerking tussen St. Jozef en kinderoefentherapie Oost-Gelre. Wanneer er nu een motorische hulpvraag ontstaat vanuit de ouders of vanuit de leerkracht kan met toestemming van ouder(s) uw zoon/dochter gratis op school op deze hulp worden gescreend. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld op deze hulpvraag. De kinderen die gevolgd zijn voor de therapie hebben door een aantal oefensessies op school, spelenderwijs en met veel plezier, al vele nieuwe motorische vaardigheden eigen gemaakt. Het doet mij goed om de positieve reacties vanuit de ouders en het lerarenteam terug te horen en dat zij ook deze veranderingen bij het kind duidelijk terug zien. Meer weten over kinderoefentherapie van uw kind en hoe aan te melden?? Vraag de leerkracht van uw kind, de intern begeleiders of kijk op https://www.kinderoefentherapieoostgelre.nl/

Jeroen Ikink

Poster KOTOG
gogoanime