Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken. 

Download schoolgids 2022-2023

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Download schoolondersteuningsplan

Beleid toelating en beleid schorsing en verwijdering

In onderstaande documenten wordt het beleid toegelicht rondom toelating en weigering en het beleid voor schorsing en verwijdering. Daarnaast is het stappenplan uit conform de afspraken die zijn gezet binnen het SKBG -verband.

Download beleid schorsing en verwijdering

Veiligheidsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, als ouders, leerkrachten en kinderen, zorg moeten dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde veiligheidsprotocol. Klik hieronder om het veiligheidsprotocol van onze school te downloaden.

Volgt nog

Respectprotocol

Op onze basisschool is geen plaats voor agressief gedrag, discriminatie of diefstal. We verwachten van iedereen bij onze school dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. We gaan tevens zorgvuldig en verantwoord om met de omgeving van de school. Lees er meer over in ons respectprotocol, door op de link te klikken.

Respectprotocol

Fijn dat mijn kind zo op haar niveau kan werken.

Ouder van een leerling uit groep 7