Ouderraad (OR) en ouderbijdrage

De ouderraad (OR) bestaat uit 8 ouders en is een zeer actieve groep, die samen met andere ouders, de helpende hand biedt bij allerlei buitenschoolse activiteiten. Om deze activiteiten en andere zaken voor school te kunnen bekostigen vraagt ​​de OR van de ouders een financiële bijdrage. Deze gelden worden beheerd door de ouderraad. 

U betaalt een vast bedrag voor uw kind per jaar en daarvan wordt ook het schoolreisje betaald. Voor vragen kunt u terecht bij een van de ouders van de OR of mailen naar or@jozefww.sbkg.nl.

De ouders van de ouderraad van schooljaar 2023-2024 zijn:

Mw. Marleen Mennink
Mw. Daniëlle Bouwhuis
Mw. Marion Bennink
Mw. Marjolein Broens
Mw. Laura van Moerkerk
Mw. Marije Ars

 

Oudervereniging
Vrouw (wit)

Activiteiten

De OR houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen als kerst en Pasen, thema- en sportdagen, projecten als de Kinderboekenweek, de verkeersweek, de avondvierdaagse en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. Hoewel de ouderbijdrage in principe vrijwillig is, is het wel heel belangrijk. Daarnaast is het ook een richtbedrag. Wil of kun je meer bijdragen? Dan komt dat zeker ten goede aan de activiteiten voor de kinderen. Komt jouw kind tussentijds op school of gaan jullie verhuizen? Dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De OR bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de bijdrage.

Taken

De OR houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslissen niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad

 

  • De OR overlegt meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
  • De OR ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten als de kerstviering en sportdagen.
  • De OR houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.

Contact

Heb je ideeën voor de OR? Wil je weten wie er in de organisatie zit? Of Heb je vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via de onderstaande knop. Of via or@jozefww.skbg.nl. Dan wordt jouw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

Mijn kind krijgt persoonlijke aandacht

Ouder groep 2

gogoanime