Ouderraad

Ouderraad (OR) en ouderbijdrage

De ouderraad (OR) bestaat momenteel uit 6 ouders en is een zeer actieve groep, die samen met andere ouders, de helpende hand biedt bij allerlei buitenschoolse activiteiten. Om deze activiteiten en andere zaken voor school te kunnen bekostigen vraagt ​​de OR van de ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Deze gelden worden beheerd door de ouderraad. 

Voor schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige bijdrage 60 euro. Hiervan wordt ook het schoolreisje betaald. Betalen in termijnen behoort tot de mogelijkheden. 

Voor vragen kunt u terecht bij een van de ouders van de OR of mailen naar or@jozefww.skbg.nl.

De ouders van de ouderraad van schooljaar 2023-2024 zijn:

Mw. Marleen Mennink
Mw. Marion Bennink
Mw. Marjolein Broens
Mw. Laura van Moerkerk
Mw. Marly Maas
Mw. Daniela Glandrup

 

Oudervereniging
St Jozef Winterswijk 010

Activiteiten

De OR houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen als kerst en Pasen, thema- en sportdagen, projecten als de Kinderboekenweek, de verkeersweek, de avondvierdaagse en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit is een richtbedrag. Wil je minder of meer bijdragen? Alles is welkom en zal ten goede komen aan de activiteiten voor de kinderen.
Komt jullie kind tussentijds op school of gaan jullie verhuizen? Dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De OR bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de medezeggenschapsraad (MR) de hoogte van de bijdrage.

Taken

De OR houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslissen niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad

 

  • De OR overlegt meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
  • De OR ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten als de kerstviering en sportdagen.
  • De OR houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.

Contact

Heb je ideeën voor de OR? Wil je weten wie er in de organisatie zit? Of Heb je vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via de onderstaande knop. Of via or@jozefww.skbg.nl. Dan wordt jouw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

Mijn kind krijgt persoonlijke aandacht

Ouder groep 2