Schooltijden

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Alle dagen zijn hetzelfde en dit geeft veel structuur voor de kinderen. Ze lunchen op school in hun eigen groep.