Leerlingenzorg

Leerlingen-ondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband Oost-Achterhoek, stichting Brevoordt, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Leerlingondersteuning
St Jozef Winterswijk 020

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden niet zomaar doorverwezen naar ander onderwijs. We passen ons onderwijs aan op het niveau van de leerlingen die we hebben. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Als school beschikken we over de kennis en vaardigheden voor een goede basis voor onderwijsondersteuning. Onze leerkrachten kunnen dat bieden.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heb je specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die jouw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Onze school is uitstekend in staat om maatwerk te leveren en we brengen dan samen de ondersteuningsbehoefte in beeld.

Specialisten

Binnen ons team hebben wij veel expertise. Wij hebben gedragsspecialisten, dyslexiespecialisten en hoogbegaafdheidsspecialisten. Onze docenten hebben kennis en vaardigheden op allerlei gebieden en van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, te weinig zelfvertrouwen, angst, ADHD, allergieën of eventuele hulpbehoeftes. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op diverse andere gebieden. De St. Jozef zorgt zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. 

Plusklas

Breinbrekersgroep

Gespecialiseerde leerkrachten bieden uitdaging aan meer- en hoogbegaafde kinderen. De leerlingen worden op een manier aangesproken die passend is bij hun denkniveau. Tijdens de les vragen ze een andere denkorde en extra uitdagende vraagstukken. Ook gaan we in op motivatie, werkhouding, mindset en bijvoorbeeld doorzetten. Zo houden we rekening met wat het beste is voor deze kinderen. 

Binnen Brevoordt is er ook een plusklas, waar kinderen eventueel ook 1 keer in de 2 weken naar toe kunnen, mocht dit nodig zijn.