Klachtenregeling / vertrouwenspersoon

Klachtenregeling / vertrouwenspersoon

Onze klachtenregeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat een klacht goed afgehandeld wordt. De aard van de klacht kan erg uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie en pesten. Neem bij klachten of vragen over de procedure gerust contact met ons op. 

Onze interne vertrouwenspersoon is Nadie te Hofste.

Onze externe vertrouwenspersoon van onze stichting SKBG is Jan Stokvis.

Contact

Klachtenformulier

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de leerkracht of de intern begeleider. Als dat niets oplost, dan kan de directeur erbij betrokken worden. Als dit niet werkt, kan er doorverwezen worden naar een intern of extern vertrouwenspersoon.

Bekijk ons klachtenformulier voor meer informatie over de procedure.

Download klachtenformulier

Klachtenregeling