De St. Jozef is een Gezonde school

 

Met het vignet Gezonde School laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die opgesteld zijn door deskundigen.


Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt ​​​​bij betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere overeenkomst. Zo zorgt de St. Jozef voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en het themacertificaat voor Sport en Bewegen . Wij vinden het welbevinden enorm belangrijk en de basis om te komen tot ontwikkeling. Ook het bewegen krijgt naast de lessen bewegingsonderwijs en de zwemlessen , ook een plek bij het bewegend leren . Dit doen we zowel buiten als binnen.