Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en verzorgers kunnen onze school actief meehelpen door lid te worden van de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR). De OR organiseert vooral leuke activiteiten, maar de MR houdt zich bezig met beleid. De MR is als controlerend orgaan verbonden aan deze school.

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit zes leden waaronder drie ouders. De directeur treedt op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk bijvoorbeeld aan schooltijden, de vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. Het is allemaal vastgelegd in het MR-reglement dat is te zien op onze school.

De MR komt vijf keer per jaar samen om te vergaderen. Dit zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen bij kan zijn.

De vergaderdata zijn: 4 oktober 2022, 14 december 2022, 21 maart 2023, 16 mei 2023 en 27 juni 2023.

U kunt de MR benaderen door het aanspreken van een MR-leden, of door te mailen naar: mr@jozefww.skbg.nl.

 

MR reglement

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Leden van de MR

Ferdy Groot Nibbelink (ouder en voorzitter)

Lonneke Nekkers (ouder en aanspreekpunt ouderbetrokkenheid)

Bas Streppel (ouder)

Sandra te Brake (leerkracht)

Ellen Eshuis (leerkracht)

Nadie te Hofste (leerkracht)

Notulen

De MR van onze school komt meerdere malen per jaar bij elkaar voor een vergadering. Deze vergadering kun je bijwonen. Lukt dat niet? Dan zijn hieronder de notulen van de bijeenkomsten te vinden.

Notulen MR vergadering 7 juni 2022

Notulen MR vergadering 9 maart 2022

Notulen MR vergadering 13 december 2021