Ons onderwijs

De St. Jozef zet de basisbehoeftes van ieder kind voorop. Wij willen je helpen jezelf te zijn, waarbij je op een respectvolle manier een bijdrage kan leveren aan een wereld waarin we met elkaar samen leven en leren.

We werken met de kanjertraining, een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat we willen dat iedereen zich veilig voelt.

Vanuit het concept "Boeiend onderwijs in deze tijd" kiezen wij voor veel samenwerken, betekenisvol onderwijs, met mooie werkvormen, binnen en buiten leren vanuit en vooral eigentijds onderwijs. Wij blijven ons voortdurend ontwikkelen en professionaliseren.

Ons onderwijs
St Jozef Winterswijk 010

Onze manier

Wij bieden als school, onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar oud. Wij werken in jaargroepen en met bepaalde vakken werken we groepsdoorbroken. In jouw eigen groep kun je op je eigen niveau werken, maar dat kan soms ook in een andere groep, voor een bepaald vak. Wij kijken samen met jouw ouders wat het meest passend is.

In groep 0/1 zit je gemengd. Het ene jaar ben je dan het jongste kind, het andere jaar het oudste kind. We werken ook veel door de groepen heen met thema's en activiteiten. Zo leren we van en met elkaar en ken je ook veel kinderen op de school. We bieden een uitdagende leeromgeving, waarbij veiligheid en structuur van groot belang zijn je optimaal te laten ontwikkelen tot een zelfstandige denker.

Samenwerken

Door samen te werken, voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen. Ook onze leerkrachten zoeken elkaar op om met en van elkaar te leren. Daarnaast steken ze tijd in het op de hoogte blijven van onderwijskundige ontwikkelingen. Mede hiermee blijft de kwaliteit van het onderwijs hoog en verbeteren we constant onze lessen. De maatschappij van nu verandert in zowel sociaal-maatschappelijk als in technologisch opzicht snel. Het is essentieel dat de lessen en docenten daarin mee veranderen. Waar nodig kan hierbij ondersteuning worden geboden door collega leerkrachten, de intern begeleiders, de directeur of externen.

Vertrouwde omgeving

Een vertrouwde omgeving en je veilig voelen is een voorwaarde voor ieder kind, ieder mens om je goed te kunnen ontwikkelen. Wij hebben aandacht voor ieder kind, maken gebruik van de Kanjertraining en werken samen met jou en jouw ouders. We gaan voor ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, cultureel, creatief als motorisch vlak.

Hierbij geloven we in onderwijs op maat. Ieder kind moet kunnen leren op de manier waarop hij of zij dat het beste kan, in een omgeving waar het zich vertrouwd voelt. Wij als St. Jozef zetten ons hiervoor in en dat blijven we doen.